Zerbitzu publikorako goi-teknologia Teknologia eta garapena Mundu guztian zehar lan egiten dugu Konprometituak kalitatearekin
solucionescartograficas

Zerbitzu kartografikoak

Tracasak ibilbide luzea du kalitate eta prezisio handiko oinarrizko informazio kartografikoa ekoizteko proiektuak egiten, eta ekoizpen-zikloaren atal guztiak osatzen ditu: datuak airez garraiatutako sentsoreen bidez hartzea, kartografia topografikoa, eredu kartografikoak, ortofotoak, ortoirudiak, lurraldearen eredu digitalak, LiDAR produktuak eta aholkularitza.

gestionterritorio

Lurraldearen kudeaketa

Tracasa espezialista da SIG teknikak aplikatzen askotariko lurralde-azterketak egiteko. Azken urteotan halako proiektu ugari egin ditugu, naziokoak eta nazioartekoak, bereziki honako gai hauetan: lurzoruaren okupazioa eta estaldura, edafologia, ur-, nekazaritza- abeltzaintza- edo oihangintza-baliabideak, lurzatiak biltzea, lurren ukipenak…

sit

Lurraldeari buruzko informazio-sistemak

Lurralde-kudeaketara bideratutako soluzio teknologikoak ematen ditugu esparru publikoan zein pribatuan zenbait sektoretan: Ingurumena, Hirigintza eta Lurralde Antolamendua, Nekazaritza, Oihangintza, Turismoa, Utilities, Barne-Larrialdiak, Kartografia, Katastroa.

solucionesmunicipales

Udal soluzioak

Tracasak udalen Udal Inbentarioen ezarpena, balorazioa eta mantentze-lana kudeatzen ditu (Ondasun higigarriak, higiezinak, bide-sareak, altzariak…), eta tramiteak eta kontsultak internet bidez egiteko aukera ematen du

modernizacionadministracion

Administrazioa modernizatzeko soluzioak

Irtenbideak eta informazio-sistema korporatiboak garatu, bilakatu eta mantentzen ditugu hainbat arlotan administrazio publikorako, hala nola katastroan, ogasunean, espediente korporatiboen kudeaketan, justizian, polizian, larrialdietan (112), hezkuntzan, eta oro har, negozioa ezagutzea gakoa den alorretan kalitatezko zerbitzuak berme osoz emateko

Hauek dira gure proiekturik berezienak